گروه‌های پژوهشی

گروه‌های پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی‌عصر:

 

1- ناباروری

2- پره ناتال

3- ژنتیک باروری

4- ژنیکولوژی

5- پلویک

6- انکولوژی

7- بیولوژی تولید مثل

8- علوم پایه

9-علوم دارویی

10-اخلاق پزشکی

گفتگو آنلاین