مشاوره‌ها

مشاوره در درمانگاه نازایی

:: انکوفرتیلیتی

:: حفظ باروری در زنان سنین منوپوز

:: مشاوره‌ها در زمینه  تخمک و جنین اهدایی

:: مشاوره‌های  مربوط به درمان‌های نازایی

:: مشاوره درمان نازایی در بیماران با شرایط خاص ( HIV و ....)

:: روانپزشکی و روانشناسی در نا باروری

:: تغذیه در ناباروری

 

مشاوره ژنتیک

 :: مشاوره قبل از ازدواج و بارداری

:: مشاوره در موارد اهدای تخمک و جنین (دهنده)

  

سایر مشاوره‌های بهداشت باروری

:: بلوغ

:: پره ناتال

:: تغذیه باروری

:: روانپزشکی باروری

:: یائسگی

 

 

گفتگو آنلاین