جلسات آموزشی هفتگی

روز

موضوع جلسه

یکشنبه‌ها

معرفی و بحث پیرامون بیماران با مشکلات خاص پزشکی و آموزش در گروه زنان و گزارش صبحگاهی

دوشنبه‌ها

کلاس فلوشیپ‌های ناباروری

سه‌شنبه‌ها

جلسات هفتگی درمانگاه نازایی با حضور اساتید؛ فلوشیپ‌های ناباروری، رزیدنت‌های زنان؛ کارشناسان درمانگاه؛ جنین شناس و همکاران ایمونولوژی و ژنتیک  به منظور معرفی، تبادل نظر و تصمیم‌گیری بیماران نابارور با شرایط خاص مراجعه کننده به درمانگاه، مرور نتایج جدید‌ترین مقالات مرتبط با نازایی و بازنگری سیاست‌گذاری‌های مرکز؛ سه شنبه هر هفته برگزار می‌شود.

چهارشنبه‌ها

ژورنال کلاب ناباروری

گفتگو آنلاین