برنامه استراتژیک

اهداف استراتژیک

اهداف اختصاصی

تعیین مشکلات و اولویت‌بندی نیازهای پژوهشی طرحهای جامعه‌نگر و هدفمند

نمودن تحقیقات و هدایت پژوهشها در جهت اولویتها

تشکیل و آموزش به روز تیم تخصصی پژوهشی کارشناسان پژوهش؛ مشاورآمار .

ارتباط با صنعت

ارتباط با شرکتهای دانش بنیان

همکاری در طرحهای پژوهشی با اولویتهای پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آموزش دوره‌های تخصصی Post doc ، P.h.D by research

ارائه خدمات پژوهشی مناسب به دانشجویان پزشکی، دستیاران، اعضاء هیأت علمی و دستیاران فلوشیپ

استراتژی هدفها

هدف 1 و 2

نیازسنجی از طریق بر گزاری کارگاه‌های اولویت بهداشت باروری

آموزش تیم پژوهشی و توانمندسازی آنان

اطلاع‌رسانی به سایر مراکز دانشگاهی و نخبگان دانشگاه در خصوص بستن قرارداد پروژه‌های تحقیقاتی

تعامل با مراکز دانشگاهی خارجی در خصوص طرحهای مشترک جامعه‌نگر

هدف 3 و 4 و 5

فراخوان انجام طرحهای تحقیقاتی با شرکتهای دانش‌بنیان و شرکتهای دارویی از طریق معاونت تحقیقات و فناوری

همکاری با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در خصوص انجام طرحهای پژوهشی جامعه‌نگر

هدف 6 و 7

آموزش دوره‌های Ph.D و Post Doc

فراخوان انجام طرحهای تحقیقاتی

چشم انداز Vision

ارتقا سطح کیفی و کمی پژوهشهای مرتبط با اولویت بهداشت باروری

تدوین و راه‌اندازی پورتال مرکز

تشکیل شبکه علمی سلامت باروری خانواده

ایجاد قطب انکو فرتیلیتی کشور در این مرکز

ارتقا سطح کیفی و کمی مجله Health reproductive Family ایندکس در اسکوپوس و آی اس آی

مأموریت-Mission

توانمندسازی کارشناسان پژوهشی و دستیاران پزشکی

جلب مشارکت از هیأت‌علمی سایر مراکز جهت انجام طرحهای مشترک

ارتقا کیفیت پروژه‌ها و مقالات

نقاط قوت برنامه- Strength یا S

از قدیمی‌ترین مراکز تأسیس‌شده در سطح ایران

دارای ابعاد گسترده پژوهشی در زیر گروه بهداشت باروری

بهره‌مندی از متخصصین در حوزه پژوهش

بزرگترین بیمارستان رفرال کشور

وجود آزمایشگاه رفرانس و مرکزی

وجود کلینیکهای ویژه نازایی و ژنتیک

وجود مجله به زبان انگلیسی ایندکس‌شده در سایتهای بین‌المللی

نقاط ضعف برنامه Weakness یا W

نبود فضای آموزشی مناسب و استاندارد جهت برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی

نبود فضای مناسب و استاندارد جهت ارتقا کمی و کیفی مجله مرکز

کمبود منابع مالی و اعتبارات جهت خریداری تجهیزات آموزشی

فرصتها-Oppurtunities یا O

بهره‌مندی از مشارکت خیرین و NGO

استفاده از توریسم درمانی و ارائه خدمات درمانهای ناباروری

نگاه مثبت مسئولین ارشد وزارت بهداشت و درمان به مقوله بهداشت باروری

بهره‌مندی از نیروهای تخصصی آموزشی و پژوهشی در سطح دانشگاه

امکان فعالیت و همکاری با مراکز دانشگاهی در سطح شهر تهران و ایران

وجود مجله علمی-پژوهشی تخصصی و ایندکس‌شده در سایتهای بین‌المللی

تهدیدها- Threats یا T

کمبود نیروی تخصصیپژوهشی در دفتر مجله و مرکز

عدم بودجه مستقل مرکز

عدم تأمین اعتبار کافی از دانشگاه

عدم همکاری بیمارستان ولیعصر در تأمین فضای مورد نیاز جهت برگزاری کنفرانسهای هفتگی

استفاده ناکافی از نتایج تحقیقات

بودجه ناکافی پژوهش و تأخیر در پرداخت هزینه و بودجه طرحها

طولانی بودن فرآیند تصویب طرحهای تحقیقاتی

کمبود مواد آزمایشگاهی لازم برای انجام طرحها به دلیل تحریم

سیستم معیوب ارتقا اعضای هیأت‌علمی و سایر کارکنان

ضعف همکاری درون و برون بخشی در زمینه انجام پژوهش

گفتگو آنلاین