اهداف، چشم‌انداز، مأموریت

اهداف اختصاصی:

 • تعیین مشکلات و اولویت بندی نیازهای پژوهشی (طرح‌های جامعه‌نگر) و هدفمند نمودن تحقیقات و هدایت پژوهش‌ها در جهت اولویت‌ها
 • تشکیل و آموزش به روز تیم تخصصی پژوهشی (کارشناسان پژوهش، مشاور آمار و ...)
 • ارتباط با صنعت
 • ارتباط با شرکت‌های دانش بنیان
 • همکاری در طرح‌های پژوهشی با اولویت‌های پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • آموزش دوره‌های تخصصی Post doc by research) Ph.D)
 • ارائه خدمات پژوهشی مناسب به دانشجویان پزشکی، دستیاران، اعضاء هیات علمی و دستیاران فلوشیپ

 

چشم‌انداز:

 • ارتقا سطح کیفی و کمی پژوهش‌های مرتبط با اولویت بهداشت باروری
 • تدوین و راه‌اندازی پورتال مرکز
 • تشکیل شبکه علمی سلامت باروری خانواده
 •  ایجاد قطب انکو فرتیلیتی کشور در این مرکز
 • ارتقا سطح کیفی و کمی مجله Jornal of Family and Reproductive Health

 

مأموریت:

 • توانمندسازی کارشناسان پژوهشی و دستیاران پزشکی
 • جلب مشارکت از هیأت علمی سایر مراکز جهت انجام طرح‌های مشترک
 •  ارتقا کیفیت پروژه‌ها و مقالات

گفتگو آنلاین