افیلیشن مرکز

 

اساتید و همکاران محترم

به اطلاع می رساند به منظور رعایت قوانین وزارت بهداشت ؛ درمان و آموزش پزشکی در خصوص امتیاز به مقالات این مرکز و لحاظ شدن امتیازات مقالات؛ منبعد افیلیشن مرکز به صورت زیر نگارش گردد.

از همکاری شما کمال تشکر را دارم.

Vali-E-Asr Reproductive Health Research Center, Family Health Research Institute, Tehran University of Medical Sciences.

 

دکتر حنطوش زاده

ریاست مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر

ریاست پژوهشکده سلامت خانواده

گفتگو آنلاین