آزمایشگاه IVF

PICK UP (بازیابی تخمک از فولیکول)

این مرحله در اتاق عمل و زیر بیهوشی کامل انجام می‌شود و مایع فولیکولی حاصل برای بازیابی تخمک روی Work Station انجام می‌شود که تصویر آن در زیر به نمایش گذاشته شده است.  این مرحله زیر میکروسکوپ لوپ انجام می‌شود تا دقت لازم را برای بازیابی تخمک از مایع فولیکولی را داشته باشد. تمام مراحل باید در دمای ۳۷ درجه باشد که این استیج دارای چنین ویژگی می‌باشد.

 

فرآیندهای آماد‌سازی تخمک (دنود شدن) جهت عمل میکرواینجکشن، ICSI ذوب تخمک و جنین، فریز تخمک و جنین و کارهای آماده‌سازی بافت بیضه حاصل از عمل نمونه‌برداری از بیضه (TESE) جهت تشخیص اسپرم یا فریز آن روی این WORK STATION انجام می‌گردد. تخمک و جنین و بافت بیضه باد پروتکل‌های خاصی منجمد شده و درتانک‌های نیتروژن مایع به مدت تعیین شده نگهداری می‌شود.

 


 

قسمت آندرولوژی

متشکل از دستگاه سانتریفوژ و میکروسکوپ می‌باشد که فعالیت‌هایی نظیر اسپرموگرام٬ آماده‌سازی اسپرم جهت تکنیک IUI و ICSI درآن انجام می‌شود.

 


 


 

بعد از آماده‌سازی تخمک و اسپرم فرآیند لقاح ( ICSI ) با دستگاه میکرواینجکشن انجام می‌شود.

 


 

تخمک‌های لقاح یافته برای ادامه رشد و نمو خود و تبدیل به جنین به مدت سه تا پنج روز در انکوباتورها خاصی نگهداری می‌شود که دما و میزان CO2 آن تنظیم شده است.

 


 

گفتگو آنلاین